O mně

Jako psycholog poskytuji psychologické poradenství a krizovou intervenci.

Psychologii jsem vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

VZDĚLÁNÍ A VÝCVIKY

ZKUŠENOSTI

 • Školní psycholog na Základní škole Břeclav, Slácká 40 (2016 – doteď)
 • Poradenský psycholog Persefona, z.s., (2016 – 2017)
 • Certifikovaná dula sdružení České duly (OSVČ) (2016 – doteď)
 • Lektorka předporodních kurzů v anglickém jazyce
 • Lektorka podpůrné skupiny rodičů po perinatální ztrátě, Centrum pro rodinu a sociální péči Brno

ODBORNÉ STÁŽE

Odborná stáž – Persefona, z.s. – 2/2016 – 7/2016
Odborná stáž – Spondea, o.p.s. – 2/2016 – 6/2016

KURZY

 • Narušení bondingu a jeho náprava, Ellyne Skove, Unipa, 2019
 • Porozumění TRAUMATU a DISOCIACI s pomocí neurobiologie a vztahové vazby, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (Hana Vojtová, SIPE, 2018)
 • Emoční koučování dětí, CETERAS, 2018
 • Projektivní metody pro děti, 2018
 • Práce s dětskou kresbou, Z. Altman, 2018
 • Agresivita a možnosti práce s klienty, PhDr. Pavla Doležalová, 2017
 • Encouragement, umění povzbudit a motivovat, Mansio, 2017
 • Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími, Mansio, 2017
 • Dynamika problémového chování, Mansio, 2017
 • Rodičovská přesvědčení a výchovný styl, Mansio, 2017
 • Jak pracovat s traumatizovaným jedincem v rámci poskytování sociální služby, Diecézní charita Brno, 2016
 • Kurz práce s terapeutickými kartami, 2016
 • Základy psychotraumatológie, Hana Vojtová, 2015
 • Poradenské dovednosti, Leporelo, 2014
 • Krizová intervence v praxi, Diecézní charita Brno, 2014